Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 2

Термінологічна категорія «знак для товарів та послуг» у цивільному законодавстві України і особливості її використання у правозастосовній та освітній діяльності

Л. Мамчур, В. Ситцевой

У дослідженні розглядається формування у вітчизняній цивілістиці протягом останнього століття сучасного смислового наповнення законодавчого поняття «знак для товарів і послуг» в контексті його ідентичності поняттю «торговельна марка», що використане у Цивільному кодексі України, та відповідним іншомовним поняттям, якими оперує міжнародне законодавство, з огляду на потреби застосування цих понять у правозастосовній та освітній діяльності.

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 73

Право на одержання екологічної освіти в Україні у світлі реформування освітнього та екологічного законодавства

Олена Ковтун

У статті досліджено право на одержання екологічної освіти в Україні у світлі реформування освітнього та екологічного законодавства, зокрема проаналізовано зміст та взаємодію понять «екологічна освіта», «освіта для сталого розвитку», «екологізація освіти», «екологічна компетентність». Сформульовано авторські поняття екологічної освіти та екологічної компетентності. Автором обґрунтовано необхідність у розробці та прийнятті Закону України «Про екологічну освіту» та Стратегії екологічної освіти з метою…

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 77