Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 2

Термінологічна категорія «знак для товарів та послуг» у цивільному законодавстві України і особливості її використання у правозастосовній та освітній діяльності

Л. Мамчур, В. Ситцевой

У дослідженні розглядається формування у вітчизняній цивілістиці протягом останнього століття сучасного смислового наповнення законодавчого поняття «знак для товарів і послуг» в контексті його ідентичності поняттю «торговельна марка», що використане у Цивільному кодексі України, та відповідним іншомовним поняттям, якими оперує міжнародне законодавство, з огляду на потреби застосування цих понять у правозастосовній та освітній діяльності.

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 77

Механізми врегулювання інвестиційних спорів в рамках міжнародних інвестиційних угод

Анастасія Загороднюк

У статті проведено аналіз механізмів вирішення інвестиційних спорів перебачених у міжнародних інвестиційних угодах. Зокрема, досліджено засоби врегулювання спорів у контексті Вашингтонської конвенції про вирішення інвестиційних спорів від 18.03.1965 р., Угоди про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи 15.04.1994 р., Сеульської конвенції про заснування багатостороннього агенства з гарантій інвестицій 11.10.1985 р. Визначено критерії звернення суб’єктів до механізмів вирішення інвестиційних спорів.

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 109