Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 2

Право на одержання екологічної освіти в Україні у світлі реформування освітнього та екологічного законодавства

Олена Ковтун

У статті досліджено право на одержання екологічної освіти в Україні у світлі реформування освітнього та екологічного законодавства, зокрема проаналізовано зміст та взаємодію понять «екологічна освіта», «освіта для сталого розвитку», «екологізація освіти», «екологічна компетентність». Сформульовано авторські поняття екологічної освіти та екологічної компетентності. Автором обґрунтовано необхідність у розробці та прийнятті Закону України «Про екологічну освіту» та Стратегії екологічної освіти з метою…

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 77

Правове регулювання екологічного інвестування в Україні та зарубіжних країнах як важливий напрям екологізації суспільства

Назар Кубов

Стаття присвячена дослідженню правової природи «зелених інвестицій», розглянуто актуальність та передумови розвитку вітчизняної системи екологічного інвестування. Виділено проблеми для впровадження екологічних інвестицій в економіку України. Проаналізовано досвід зарубіжних країн, у яких функціонують екологічні інвестиції та перспективи їх залучення в національну економіку.

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 83