Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 1

Термінологічна категорія «знак для товарів та послуг» у цивільному законодавстві України і особливості її використання у правозастосовній та освітній діяльності

Л. Мамчур, В. Ситцевой

У дослідженні розглядається формування у вітчизняній цивілістиці протягом останнього століття сучасного смислового наповнення законодавчого поняття «знак для товарів і послуг» в контексті його ідентичності поняттю «торговельна марка», що використане у Цивільному кодексі України, та відповідним іншомовним поняттям, якими оперує міжнародне законодавство, з огляду на потреби застосування цих понять у правозастосовній та освітній діяльності.

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 1(42)
  • 77