Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 1

До питання співмірності форм судового захисту прав людини

Ольга Моткова

У науковій статті викладено результати дослідження форм судового захисту прав людини з огляду на їх співмірність відносно порушеного права. На підставі аналізу національної судової практики та змісту окремих рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що форма захисту порушеного права має відповідати певним критеріям, зокрема бути ефективною та співмірною. Дослідження теоретичних положень механізму реалізації права людини засвідчує, що виокремлення окремих етапів реалізації певного права…

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 2(43)
  • 76