Вісник Академії адвокатури України

Редколегія • Склад Редакційної колегії

Склад Редакційної колегії

Чинний склад редколегії затверджено рішенням Вченої ради Академії

До складу редакційної колегії входять провідні вчені-юристи, серед яких доктори та кандидати юридичних наук, академіки та член-кореспонденти Національної академії правових наук України. Від початку існування журналу головою редакційної колегії був академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко. З 2019 року редколегію очолює доктор юридичних наук, професор Р.В.Вереша.

Бірюкова А. М., д-р. юрид. наук, доц., Академія адвокатури України

Блажівська Н. Є., канд. юрид. наук, доц., Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

Бояров В. І., канд. юрид. наук, доц., Академія адвокатури України

Варфоломеєва Т. В., д-р юрид. наук, член-кор. НАПрНУ, Академія адвокатури України

Вереша Р. В., д-р. юрид. наук, проф., Академія адвокатури України (голова редколегії)

Гончаренко С. В., канд. юрид. наук, проф., Академія адвокатури України (відповідальний редактор)

Гора І. В., д-р юрид. наук, проф., Академія адвокатури України

Громова М. Є., канд. юрид. наук, Академія адвокатури України

Клименко С. В., канд. юрид. наук, доц., Академія адвокатури України

Ковтун О. М., канд. юрид. наук, доц., Академія адвокатури України

Колесник В. А., д-р юрид. наук, проф., Академія адвокатури України

Конончук Т. І., канд. філол. наук, доц., Академія адвокатури України

Коротун О. М., канд. юрид. наук, доц., Північний апеляційний господарський суд, суддя

Кузнєцова Н. С., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрНУ, КНУ ім. Тараса Шевченка

Купчишин О. М., канд. юрид. наук, Надзвичайний і Повноважний Посол, Академія адвокатури України

Легких К. В., канд. юрид. наук, Академія адвокатури України

Мількова К. В., Академія адвокатури України (координатор)

Назаров В. В., д-р юрид. наук, проф., Академія адвокатури України

Нор В. Т., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрНУ, ЛНУ ім. Івана Франка

Пацурківський П. С., д-р юрид. наук, проф., ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Попелюшко В. О., д-р юрид. наук, проф., НУ «Острозька академія»

Ромовська З. В., д-р юрид. наук, проф., НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Соловйова А. М., д-р юрид. наук, доц., Академія адвокатури України 

Фесенко Є. В., д-р юрид. наук, проф., Академія адвокатури України

Хотинська-Нор О. З., д-р юрид. наук, доц., КНУ ім. Тараса Шевченка

Шишкова Н. П., д-р юрид. наук, проф., Університет Палацького (Чехія)

Шумило М. Є., д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрНУ, КНУ ім. Тараса Шевченка