Вісник Академії адвокатури України

Історія журналу • Короткий огляд історії «Вісника»

  • Історія журналу

Короткий огляд історії «Вісника»

«Вісник Академії адвокатури України» зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325).

У березні 2005 року Академія адвокатури звернулась до Вищої атестаційної комісії України щодо внесення наукового журналу «Вісник Академії адвокатури України» до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки». Постановою Президії ВАК України №2-05/5 від 8 червня 2005 року Вісник Академії адвокатури України визнано фаховим виданням з юридичних наук.

Цей статус журналу поновлювався Постановою Президії ВАК України №1-05/3 від 08 липня 2009 року та наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29 вересня 2014 року.