Вісник Академії адвокатури України

Вихідні відомості • Вихідні відомості

Вихідні відомості

Науково-практичний журнал «Вісник Академії адвокатури України» зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325). Журнал є періодичним фаховим рецензованим виданням.

Міжнародний стандартний номер
ISSN 2310-9769 (Print) — друкована версія
ISSN 2312-6493 (Online) — онлайн версія

Вихідні дані

Назва журналу
Вісник Академії адвокатури України
Абревіатура
Вісн. ААУ
УДК | Dewey
34 | 340
Головний редактор
Проф. Роман Вереша (R.Veresha@aau.edu.ua)
Відповідальний редактор
Проф. Сергій Гончаренко (SG@aau.edu.ua)
Дата заснування
Жовтень 2004 року1
Періодичність
Виходить 2 рази на рік2
Засновник і видавець
Академія адвокатури України, Видавничий центр Академії адвокатури України APress
Адреса редакції
бульвар Тараса Шевченка, 27
01032 Київ
Ел.адреса: visnyk.aau@aau.edu.ua
Плата за обробку статті (APC)
240–600 грн. Можливість звільнення від оплати3
Тираж (паперова версія)
300 примірників
Умови розповсюдження
Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

1 Згідно зі стандартом ДСТУ 4861:2007 місяцем і роком заснування видання вважається місяць і рік виходу першого номера (випуску) нумерованого видання (п. 7.1.1.4.3).

2 Докладніше про терміни виходу журналу див. у розділі Періодичність.

3 Розмір оплати за обробку статті (Article Processing Charge, APC) залежить від кількох факторів. Певні категорії авторів звільняються від оплати. Докладна інформація представлена на сторінці Оплата публікацій.