Вісник Академії адвокатури України

2019 • Том 16 • Число 2(43)

УДК | UDC : 343
DOI: 10.37692/visnyk.aau.16.2(43).6-12
Посилання | Cite as:

Сучасні світові тенденції боротьби з корупцією. Вісник Академії адвокатури України. . Том 16. Число 2(43). С. 612.
DOI: 

Ключові слова | Keywords:
9 ЗАВАНТАЖИТИ файл .PDF : ~145 kB

Надійшла до редакції:
Оприлюднена онлайн: 12 грудня 2019

Copyright © 2019 Вереша Р.

Creative Commons Ця стаття розповсюджується на умовах Ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Link to Сучасні світові тенденції боротьби з корупцією

Сучасні світові тенденції боротьби з корупцією

Роман Вереша

Роман Вереша

доктор юридичних наук • професор
Академія адвокатури України

Анотація | Abstract

Метою цього дослідження є визначення поняття корупційних злочинів, а також розробка універсальних заходів запобігання корупційним злочинам на міжнародному та національному рівнях. Заходи боротьби із корупцією можуть бути двох видів: каральні (репресивні) заходи та превентивні заходи. Хоча найбільшої ефективності можна досягти лише поєднавши ці методи, та основними заходами боротьби із корупційними злочинами є саме вироблення чіткої стратегії запобігання цим злочинним проявам.  Було визначено ефективні заходи для запобігання вчиненню корупційних злочинів, зокрема: зміна свідомості особи, формування політичної, економічної, правової, соціальної культури громадян; реалізація державою політики залучення до боротьби із корупційними злочинами інститутів громадського суспільства та населення; встановлення контролю над корупцією; реалізація принципу відкритості та прозорості у діяльності органів державного регулювання; контроль над діяльністю службових осіб, працівників економічного та фінансового секторів державного управління. Ці заходи є універсальними для боротьби з корупційними злочинами на міжнаціональному рівні. Це сприятиме більш ефектному застосуванню норм кримінального права в сфері кримінальної відповідальності за корупційні злочини, а також відкриє нові перспективи у частині розробки механізмів виявлення детермінант у найбільш корумпованих сферах.

Повний текст цієї статті доступний тільки англійською мовою.

Література:

  1. Shashkova A. Russian specifics of combating corruption. Kutafin university law review. 2/1(3), 2015. P. 52–67.
  2. Dadašov R., Mungiu-Pippidi A. Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity. European Journal on Criminal Policy and Research. September, 22(3), 2016. P. 363–367. 
  3. Charron N., Dahlström C., Lapuente V. Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: a New National and Sub-National Indicator. European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 22(3), 2016. P. 499–523.
  4. Ageev V.N., Khuzina E.A. Public control in the russian federation as a means of anti-corruption enforcement. The Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 19, 2016. P. 7–12.
  5. Bogolib, T.M. Corruption in Ukrainian society: problem of counteraction to effective development of economy. East European Scientific Journal, 4, 2015. Р. 16–21.

Works Cited

Ageev, V. N., and E. A. Khuzina. "Public Control in the Russian Federation as a Means of Anti-Corruption Enforcement". The Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, no. 19, 2016, pp. 7–12.

Bogolib, T.M. "Corruption in Ukrainian Society: Problem of Counteraction to Effective Development of Economy". East European Scientific Journal, no. 4, 2015, pp. 16-21.

Charron, N., et al. "Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: a New National and Sub-National Indicator". European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 22(3), 2016. pp. 499-523.

Dadašov, R., and A. Mungiu-Pippidi. "Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity". European Journal on Criminal Policy and Research, no. 22(3),  Sep. 2016, pp. 363-367.

Shashkova, A. "Russian Specifics of Combating Corruption". Kutafin University Law Review, vol. 2, no. 1(3), 2015, pp. 52-67.