Вісник Академії адвокатури України

Політики • Редакційні політики

  • Політики

Редакційні політики

Правила і процедури редакційного процесу

Тут представлено політики, якими керується редакція у своїй діяльності. Але це не тільки внутрішні документи – у редакційних політиках містяться правила, які безпосередньо стосуються всіх суб'єктів редакційного процесу, в першу чергу, авторів і рецензентів. Норми видавничої етики й академічної доброчесності – в першу чергу.

Просимо також звернути увагу на інформацію щодо форми («жанру») матеріалів, які подаються для публікації у тому чи іншому розділі (політика розділів): ваш текст структурно, змістовно і за обсягом має відповідати формату розділу, для оприлюднення в якому він призначений.